Public Offer

Дата опублікування: 19 січня 2021 року

 

Ця Угода користувача (далі – «Угода») регулює відносини щодо використання онлайн-кінотеатру TAKFLIX (далі – «Онлайн-кінотеатр»), які виникають між фізичною особою-підприємцем Парфан Надією Ярославівною, яка зареєстрована і діє за законодавством України, є власником Онлайн-кінотеатру та надає Послуги за цією Угодою (далі – «Виконавець» у відповідних відмінках), і вами як користувачем Онлайн-кінотеатру (далі – «ви» або  «Користувач» у відповідних відмінках). Виконавець та Користувач надалі можуть згадуватись разом як «Сторони», а кожен окрема як «Сторона». 

Угода є публічним договором приєднання, її умови однакові для всіх споживачів. Порядок приймання умов Угоди та укладення договору між вами та Виконавцем визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду перед використанням Онлайн-кінотеатру. Використання Онлайн-кінотеатру без приймання умов Угоди не дозволяється.

1. Послуги 

Онлайн-кінотеатр, який доступний для загального користування за доменним ім’ям в мережі Інтернет https://takflix.com та його субдоменами, а також через мобільні додатки та/або додатки для SMART-TV, пропонує платні послуги з тимчасового доступу до перегляду певного аудіовізуального контенту («Творів») через мережу Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших електронних пристроїв, а також інші послуги, що можуть надаватися через Онлайн-кінотеатр («Послуги»).

Ви розумієте, що надання тимчасового доступу до перегляду кожного окремого Твору вважається окремою Послугою, і кожна така Послуга оплачується окремо. Отримання Послуг можливе лише за умови використання вами пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Інформація про Твори та період для прийняття пропозиції щодо придбання відповідної Послуги розміщуються на відповідних сторінках Онлайн-кінотеатру. 

Виконавець може розміщувати спеціальні умови для окремих Послуг. Ця Угода застосовуватиметься до таких Послуг в частині, що не суперечить таким спеціальним умовам.

Для оплати та користування Послугами Онлайн-кінотеатру ви повинні бути зареєстрованим Користувачем, володіти необхідним обсягом дієздатності та відповідати критеріям глядацької аудиторії для відповідного Твору за законодавством України або країни, з території якої ви користуєтеся Послугами. У разі, якщо ви не є такою особою, відповідальність за ваші дії щодо оплати та користування Послугами Онлайн-кінотеатру покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших ваших законних представників відповідно до чинного законодавства України або країни, з території якої ви користуєтеся Послугами.

Ви приймаєте умови цієї Угоди шляхом проставлення галочки у відповідному полі під час реєстрації в Онлайн-кінотеатрі. Право користуватись Послугами на підставі цієї Угоди виникає з моменту здійснення оплати за перегляд відповідного Твору, на підтвердження чого ви отримуєте відповідний електронний лист. 

Користуючись Онлайн-кінотеатром і Послугами, ви підтверджуєте свою згоду з умовами Угоди і тим, що ви використовуєте Онлайн-кінотеатр та Послуги на свій страх і ризик згідно з принципом “як є” (AS IS), оцінюєте і несете всі ризики, пов’язані з використанням розміщених в Онлайн-кінотеатрі Творів і повідомлень, а Виконавець, у тому числі його співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених в Онлайн-кінотеатрі Творів, за будь-які збитки і втрати, що настали внаслідок використання Послуг.

2. Акаунт та персональні дані 

Для отримання доступу до придбання та користування Послугами Онлайн-кінотеатру ви реєструєте персональний обліковий запис («Акаунт») і сплачуєте встановлену плату за надання кожної окремої обраної вами Послуги.

Вашим ідентифікатором в Онлайн-кінотеатрі є ваша електронна адреса, у тому числі коли ви реєструєтесь за допомогою соціальних мереж Facebook та Google+ . 

Умови та порядок обробки персональних даних Користувачів Онлайн-кінотеатру визначені у Політиці конфіденційності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Ви маєте право припинити дію Акаунту в будь-який момент, скориставшись опцією «Заблокувати профіль». Для цього вам необхідно скористатися відповідними налаштуваннями в своєму Акаунті.

Внаслідок припинення дії Акаунту ви втрачаєте доступ до придбання та користування Послугами. 

3. Ціна, строк та порядок надання Послуг 

Виконавець встановлює ціну і строк, протягом якого Послугою можна користуватися за умови її придбання, для кожної окремої Послуги на власний розсуд та у відповідності до ліцензійних угод, укладених між Власником та правовласниками Творів.  

Онлайн-кінотеатр інформує вас про ціну і строк дії кожної окремої Послуги на сторінці із описом відповідного Твору. 

Ви розумієте, що Онлайн-кінотеатр може встановлювати обмеження на надання Послуг за межами України, якщо таке обмеження передбачене угодами із правовласниками відповідних Творів.

Онлайн-кінотеатр повідомляє про такі та/або інші обмеження на сторінці із описом Твору.  
Такі обмеження не є підставою для будь-якого відшкодування коштів з боку Онлайн-кінотеатру.
Ви розумієте і погоджуєтесь, що Онлайн-кінотеатр надає Послуги на вищенаведених умовах винятково персонально для вас. Ви можете користуватись Послугами лише в домашніх умовах в особистих некомерційних цілях персонально або з близьким колом осіб (наприклад, вашою сім’єю та/або друзями), і ви не маєте права поширювати Послуги третім особам за межами вашого помешкання, або в будь-який інший спосіб порушувати права правовласників Творів та/або Онлайн-кінотеатру з будь-якою метою. 

Послуга вважається наданою належним чином після закінчення строку, протягом якого вона є доступною до використання, незалежно від того, чи Користувач почав перегляд Твору. 

4. Оплата Послуг 

Для отримання обраної Послуги ви здійснюєте оплату за допомогою платіжної системи Portmone, умови користування якою розміщені за цим посиланням, а Виконавець надає обрану вами Послугу після отримання такої оплати.

Ви розумієте і погоджуєтесь, що Онлайн-кінотеатр здійснює прийом платежів за допомогою сторонніх сервісів та/або платіжних систем, і не несе відповідальності за їх роботу. У разі виникнення проблем із надходженням оплати на рахунок Онлайн-кінотеатру, Користувач самостійно вирішує таку проблему із операторами сервісів платіжних систем, а Онлайн-кінотеатр в межах своїх можливостей та у розумні строки надає інформацію про стан оплати на ваш запит та/або на запит операторів платіжних систем.  
Онлайн-кінотеатр має право запроваджувати знижки та/або інші заохочувальні заходи. 

Ви розумієте і погоджуєтесь, що Онлайн-кінотеатр не забезпечує будь-яких відшкодувань, крім описаних в розділі 8 Угоди, та не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені вами внаслідок користування Онлайн-кінотеатром та Послугами.

5. Гарантії та відповідальність Сторін

Онлайн-кінотеатр гарантує, що розміщені на ньому Твори та їх використання в межах функціоналу Онлайн-кінотеатру не суперечать чинному законодавству України, відповідним ліцензійним угодам із правовласниками Творів та не порушують права третіх осіб.
Ви несете повну відповідальність за невиконання законів країни вашого перебування при відвідуванні Онлайн-кінотеатру і спроби придбати Послуги, якщо вони заборонені законодавством на території країни вашого перебування.

Ви маєте утриматись від користування Послугами Онлайн-кінотеатру, якщо таке користування суперечить чинному законодавству країни, з території якої ви здійснюєте доступ до Онлайн-кінотеатру.

Ви гарантуєте, що не поширюватиме доступ до Творів, не перешкоджатиме роботі Онлайн-кінотеатру, та/або не порушуватиме права Онлайн-кінотеатру та правовласників Творів в будь-який інший спосіб. Ви несете відповідальність за такі порушення згідно з чинним законодавством України або країни вашого перебування.

Ви погоджуєтесь, що Виконавець надає Послуги, використовуючи сервіси сторонніх осіб, і не несе відповідальності за можливі несправності у роботі Онлайн-кінотеатру.

У свою чергу, Виконавець в межах своїх можливостей докладає максимальних зусиль, аби забезпечити безперебійний доступ Користувачів до Послуг.

Якість Послуг у тому числі залежить від швидкості вашого інтернет-з’єднання та технічних властивостей вашого пристрою. Мінімальна швидкість інтернет-з’єднання для перегляду Творів в якості FULL HD складає 5.0 Мбіт/сек. Мінімальна швидкість для перегляду Творів в якості SD складає 1 Мбіт/сек.

Виконавець не може гарантувати наявності всіх Творів в якості FULL HD, але докладає максимальних зусиль для того, щоб ви мали доступ до Послуг у максимальній якості.

6. Інтелектуальна власність

Всі результати інтелектуальної діяльності, що розміщені та використовуються в Онлайн-кінотеатрі, зокрема Твори, є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Онлайн-кінотеатрі Творів та інших результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення Онлайн-кінотеатру, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, торговельних марок та інших об’єктів) без дозволу Виконавця або правовласника, є незаконним і може бути причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Крім випадків, встановлених чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в Онлайн-кінотеатрі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Виконавця або його правовласника.

Ви розумієте і погоджуєтесь, що доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Онлайн-кінотеатрі, надається Виконавцем виключно для особистого некомерційного використання (перегляду) без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів у пам’яті пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене Угодою, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п. Комерційне використання, використання у сфері HoReCa та інше використання, не передбачене Угодою, є порушенням і може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цією Угодою.

Будь-яке використання Послуг, Онлайн-кінотеатру або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ньому, крім дозволеного в Угоді, категорично заборонено.

Виконавець залишає за собою право в будь-який час видаляти з Онлайн-кінотеатру будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у ньому, у тому числі Твори, без повідомлення про це Користувачів. Для тих Користувачів, які придбали Послуги, такі Послуги залишаються доступними для використання до закінчення строку їх використання з урахуванням умов розділу 8 Угоди. 

7. Технічна підтримка і зворотній зв’язок

Для отримання консультацій щодо технічних питань користування Онлайн-кінотеатром ви можете звертатися до Служби підтримки за електронною адресою: [email protected] 

А також у разі виникнення питань, пов’язаних з оплатою Послуг Онлайн-кінотеатру, ви можете звертатися до Служби технічної підтримки сервісу Portmone за електронною адресою: [email protected] або за телефоном +380 44 200 09 02.

Ви маєте право звертатися до Виконавця з іншими будь-якими питаннями, пропозиціями та скаргами щодо користування Онлайн-кінотеатром і Послугами за електронною адресою [email protected].

Онлайн-кінотеатр залишає за собою право надсилати вам інформаційні та комерційні повідомлення, що стосуються користування Онлайн-кінотеатром та/або Послугами, спеціальні пропозиції (знижки, розіграші), новини за електронною адресою, вказаною вами під час реєстрації Акаунту. У вас є можливість відмовитись від отримання таких повідомлень шляхом вчинення дій, які зазначені у повідомленнях. 

8. Припинення Угоди. Відмова від Послуг. Повернення коштів

Ця Угода припиняє свою дію у зв’язку із припиненням дії вашого Акаунту. Умови цієї Угоди в редакції, яка опублікована на відповідній вебсторінці Онлайн-кінотеатру, діють для будь-якого користувача (відвідувача) безстроково в частині, яка не пов’язана із наданням Послуг, та незалежно від наявності Акаунту (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку), з огляду на фактичне користування Онлайн-кінотеатром. 

Припинення Користувачем дії Акаунту шляхом обрання опції «Заблокувати профіль», доступної в Онлайн-кінотеатрі, означатиме припинення цієї Угоди між Користувачем та Виконавцем. У такому випадку ви маєте право на повернення коштів за оплачені Послуги за умови, якщо заява про відмову від Послуг була подана до моменту припинення дії Акаунту у порядку, визначеному нижче.

Здійснюючи оплату за Послуги, ви надаєте свою беззастережну згоду на надання вам Послуг за допомогою електронних засобів зв’язку. Послуги вважаються наданими з моменту отримання Користувачем доступу до Творів.

Ви маєте право протягом 60 хвилин з моменту придбання Послуги подати заяву про відмову від Послуг і повернення коштів, надіславши з вашого Акаунту електронне повідомлення до технічної підтримки. Виконавець зобов’язується надати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні заяви протягом 24 годин з моменту отримання такої заяви. Відмова у задоволенні заяви на повернення коштів можлива у випадку, якщо ви пропустили строк на подання такої заяви, або якщо ви скористалися Послугою та вже переглянули Твір. З моменту задоволення вашої заяви, ви позбавляєтеся права користуватися придбаною Послугою. 

Повернення коштів здійснюється протягом 10 робочих днів на банківський рахунок, з якого була здійснена оплата, з моменту задоволення заяви про повернення. 

Виконавець може в односторонньому порядку розірвати цю Угоду з Користувачем, якщо це зумовлено правомірними вимогами правовласників чи органів державної влади, або якщо це випливає із вимог законодавства України. У цьому випадку ви також маєте право на повернення коштів за оплачені Послуги. 

9. Інші умови

Ця Угода і відносини між Виконавцем і вами регулюються і трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

Сторони Угоди зобов’язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов’язаних з Угодою.

Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов Угоди є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.
Після прийняття цієї Угоди Користувачем, її умови, пов’язані з наданням Послуг (Твір, вартість Послуг, строк користування Послугами) можуть бути змінені лише за згодою Сторін. 

Умови, які не пов’язані із наданням Послуг, можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку за умови завчасного повідомлення Користувача про намір змінити такі умови. 

Виконавець має можливість в односторонньому порядку змінити умови цієї Угоди, яка була прийнята Користувачем, якщо такі зміни зумовлені зміною умов відповідних ліцензійних угод із правовласниками Творів. 

10. Контактні дані Виконавця

ФОП Парфан Надія Ярославівна
 
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20690000000032043 від 04.08.2014 

Адреса реєстрації: вул. Прирічна, буд. 17-Г, кв. 85, м. Київ, 04213 

Адреса провадження діяльності: вул. Січових Стрільців, 23A, 5-1 поверх, офісний простір Kooperativ, Київ, 02000

Електронна пошта: [email protected]